Genom underskrift godkänner du enligt personuppgiftslagen (PuL) SFS 1998:2004, att information och uppgifter får lagras, sparas
och bearbetas av Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa