Jag intygar härmed att de lämnade uppgifterna är riktiga. Jag godkänner att Pappers a-kassa får använda mina personuppgifter och behandla dessa inom ramen för a-kassans verksamhet. Ytterliggare information om hur vi behandlar dina personuppgifter