Föreningsstämma 2017

 

PAPPERSINDUSTRIARBETARNA ARBETSLÖSHETSKASSA

håller ordinarie föreningsstämma onsdagen den 17 maj 2017, kl. 11.00, Rönneberga Kursgård på Lidingö för att behandla enligt stadgarna föreskrivna ärenden.

Ombuden erhåller personlig kallelse.

 Styrelsen