Hoppa till innehåll

Val av ombud till Pappers a-kassas föreningsstämma

Under oktober månad kommer val av ombud till a-kassans föreningsstämma att hållas. Totalt ska 8 ombud väljas och 2 suppleanter till varje ombud. Samtliga väljs på två år.  Mandatperioden börjar den 1 januari 2018. Valet sker vid ett sammanträde öppet för alla medlemmar inom arbetslöshetskassan som är bosatta inom valdistriktet.

Nedan framgår när valen kommer ske i de olika valdistrikten.

Valdistrikt              Datum                    Tid                Plats         

Norra Norrland    19 oktober              10:00         Medlefors Folkhögskola, Skellefteå

Södra Norrland    16 oktober             10:00         Hotell Höga Kusten, Sandöverken

Gävle-Dala          12 oktober              10:00         First Grand Hotell, Falun

Östra                     9 oktober               10:00         Starby Hotell, Vadstena

Västra                    5 oktober               10:00         Bohusgården, Uddevalla

Södra                     2 oktober               10:00         Scandic Hotell, Växjö