Val av ombud till Pappers a-kassas föreningsstämma

2019-09-26

Under oktober månad kommer val av ombud till a-kassans föreningsstämma att hållas. Totalt ska 8 ombud väljas och 2 suppleanter till varje ombud. Samtliga väljs på två år, därutöver kommer en suppleant väljas på ett år genom ett fyllnadsval genom....

Läs mer

Sen månadsavisering maj 2019

2019-05-13

Störningarna gällande månadsaviseringen för maj 2019 är nu åtgärdat och avierna bör komma er tillhanda i slutet av denna vecka.

Läs mer

A-kassans föreningsstämma 2019

2019-03-27

Ordinarie föreningsstämma hålls enligt § 8 stadgarna den 22 maj 2019 kl.11.00 i Bålsta, Aronsborg. Bussar avgår från Stockholmscentral cityterminalen kl.10.00 och från Arlanda, terminal 4, kl.10.00. Återresa med buss från Aronsborg till Stockholms...

Läs mer

A-KASSAN HÖJER MEDLEMSAVGIFTEN DEN 1 APRIL 2019

2019-02-28

Kassan har under flera år tagit av det egna kapitalet för att inte behöva höja medlemsavgiften. Den enkla förklaringen till avgiftshöjningen är att vi inte kan ta av det egna kapitalet längre. Därför är en höjning av medlemsavgiften nödvändig. Avg...

Läs mer