Hoppa till innehåll

Val av ombud till Pappers a-kassas föreningsstämma

Under oktober månad kommer val av ombud till a-kassans föreningsstämma att hållas.

Totalt ska 8 ombud väljas och 2 suppleanter till varje ombud. Samtliga väljs på två år, därutöver kommer en suppleant väljas på ett år genom ett fyllnadsval genom. Mandatperioden börjar den 1 januari 2020.

Valet sker vid ett sammanträde öppet för alla medlemmar inom arbetslöshetskassan som är bosatta inom valdistriktet.

Nedan framgår när valen kommer ske i de olika valdistrikten.

 

Valdistrikt Datum Tid Plats
Norra Norrland 24-25 oktober 09:30 Medlefors Folkhögskola, Skellefteå
Södra Norrland 21-22 oktober 09:30 Hedvigsfors Herrgård, Bjuråker
Gävle - Dala 17-18 oktober 09:30 First Hotell i Falun
Östra 14-15 oktober 09:30 Vildmarkshotellet i Norrköping
Västra 10-11 oktober 09:30 Bohusgården, Uddevalla
Södra 7-8 oktober 09:30 Scandic Hotell, Växjö