2020

Lyckas du inte signera på Mina sidor?

2020-09-01

Efter Googles senaste säkerhetsuppdatering har många medlemmar som använder webbläsaren Chrome problem med att signera tidrapporter och flöden på Mina sidor. Problemet löses genom att man justerar inställningarna för cookies på sin enhet. Så här g...

Läs mer

Tillfälligt höjd ersättning från dag 101

2020-06-08

Regeringen har beslutat att höja ersättningen för a-kassan från 760 kronor till 1 000 kronor per dag. Höjningen gäller från och med dag 101 och resten av ersättningsperioden för ersättning som avser perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021. För a...

Läs mer

Nya tillfälliga regler i a-kassan

2020-03-31

Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Riksdagen har tagit beslut om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa Corona krisens negativa effekter på den svenska ekonomin. En medlemsmånad räknas so...

Läs mer

Paus i aktivitetsrapporteringen

2020-03-20

Arbetsförmedlingen skickar meddelanden till oss på a-kassan angående aktivitetsrapporteringen. Nu har Arbetsförmedlingen beslutat att tillfälligt helt stoppa aktivitetsrapporteringen. Stoppet gäller aktivitetsrapportering från och med februari til...

Läs mer

Viktig information om Föreningsstämman!

2020-03-16

Med hänsyn till nuvarande situation gällande Corona-viruset har styrelsen för Pappers A-kassa tagit beslutet att ställa in alla fysiska sammankomster fram till den 30 juni 2020. Detta innebär att stämman den 21 april 2020 kommer att ske i digital...

Läs mer

A-kassans föreningsstämma

2020-02-13

Ordinarie föreningsstämma hålls enligt § 8 stadgarna, den 21 april 2020 klockan 09.30 digitalt. Anmäler er gör ni här senast 31 mars 2020, även fast mötet sker digitalt.Dagordning är enligt stadgarna. Med vänlig hälsning Pappersindustriarbetarnas...

Läs mer

Förändrade regler gällande semesterersättning!

2020-01-13

På grund av ny rättspraxis i arbetslöshetsförsäkringen så är det numera möjligt för arbetssökande att räkna med semesterersättningen från tidigare anställning när man ansöker om arbetslöshetsersättning. Detta innebär att vi numera räknar med all s...

Läs mer