A-kassans föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls enligt § 8 stadgarna, den 21 april 2020 kl.09.30 på Hotell C, Vasaplan 4 i Stockholm.

Anmäler er gör ni här senast 31 mars 2020.
Resa från hemorten tur och retur bokar ni själva via Rex-Travel på telefonnummer: 08-652 00 00.

Dagordning är enligt stadgarna.

 

Med vänlig hälsning

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa