Tillfälligt höjd ersättning från dag 101

Regeringen föreslår ytterligare förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen genom att tillfälligt höja taket för den inkomstrelaterade ersättningen. De nya förändringarna innebär att taket för den inkomstrelaterade ersättningen höjs från 760 kronor till 1000 kronor per dag från och med dag 101. Den tillfälliga höjningen föreslås gälla under perioden 29 juni 2020 – 3 januari 2021. 

Vill du läsa mer om detta klicka här!