A-kassans föreningsstämma 2021

Ordinarie föreningsstämma hålls enligt § 8 stadgarna, den 26 maj 2021 klockan 10.00 digitalt.

Anmäler er gör ni här senast 30 april 2021, även fast mötet sker digitalt.
Dagordning är enligt stadgarna.

 

Med vänlig hälsning

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa