Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Nya regler för dig som fått utbetald arbetslöshetsersättning du inte har rätt till

De nya reglerna innebär att a-kassan på ett snabbare sätt kan begära hjälp av
Kronofogden om du inte betalar tillbaka skulden. Får du ett beslut om återkrav
som du inte kan betala tillbaka på förfallodagen, hör då av dig till oss så snart som 
möjligt så undersöker vi möjligheterna till en avbetalningsplan.


De nya reglerna gäller dig som fått ett beslut om återkrav från a-kassan fattat den 1
september eller senare.


"Om du har fått arbetslöshetsersättning som du inte haft rätt till kommer a-kassan
vanligtvis besluta att du ska betala tillbaka beloppet, ett så kallat beslut om återkrav. De
nya reglerna innebär att a-kassan i fortsättningen varken kommer att skicka inkassokrav
eller ansöka om betalningsföreläggande. A-kassan ska i stället, efter att a-kassan påmint
dig om skulden och beslutet vunnit laga kraft (tidigast två månader från beslutet),
ansöka om att Kronofogden utmäter skulden. De nya reglerna gäller både
kapitalbeloppet (återkravet) och räntan som du måste betala tills återkravet är
färdigbetalt. ”