Arbetsgivarintyg vid korttidspermittering

Till dig som ska lämna ett arbetsgivarintyg och har varit korttidspermitterad.

För att undvika förlängd handläggningstid bör du och arbetsgivaren tänka på följande när arbetsgivarintyget fylls i:

 

  • A-kassan behöver ett arbetsgivarintyg med styrkt arbete som utförts under 13 månader före korttidspermitteringen.
  • Ett separat arbetsgivarintyg för tiden med korttidspermittering behöver även fyllas i av arbetsgivaren. Tänk då på att ange timmar och procent av  heltid vid punkt 4 samt faktiskt arbetad tid vid punkt 11.
  • Om korttidspermitteringen bestått av fler omfattningar (t.ex. 60%, 80% osv.) behöver arbetsgivaren fylla i ett separat arbetsgivarintyg per omfattning.
  • Om du blivit uppsagd under tiden med korttidspermittering, och får ordinarie lön under uppsägningstiden, behöver mellanskillnaden redovisas som lönetillägg av arbetsgivaren.

 

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej