Jag har tappat bort mitt inbetalningskort.

Ring eller mejla till oss så får du veta ditt OCR nummer, alternativt kan du uppge ditt personnummer i meddelandefältet, när du betalar avgiften.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej