Vad händer om jag glömmer att betala avgiften?

Du får en påminnelse efter två månader om du har en obetald avgift. Har du tre obetalda avgifter upphör ditt medlemskap på grund av bristande betalning. Finns inget medlemskap påverkas ersättningsnivån både gällande arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Möjlighet att begära omprövning finns och framgår av beslutsbrevet.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej