Jag kommer snart att bli arbetslös. Hur ska jag göra?

Din första dag som arbetssökande behöver du anmäla dig på Arbetsförmedlingen.
Inkom med arbetsgivarintyg för de 12 senaste månadernas arbete du haft.
Fyll i din ansökan om ersättning här.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej