Hoppa till innehåll

Arbetsgivarintyg vid korttidspermittering

Till dig som ska lämna ett arbetsgivarintyg och har varit korttidspermitterad.

För att undvika förlängd handläggningstid bör du och arbetsgivaren tänka på följande när arbetsgivarintyget fylls i:

 

  • A-kassan behöver ett arbetsgivarintyg med styrkt arbete som utförts under 13 månader före korttidspermitteringen.
  • Ett separat arbetsgivarintyg för tiden med korttidspermittering behöver även fyllas i av arbetsgivaren. Tänk då på att ange timmar och procent av  heltid vid punkt 4 samt faktiskt arbetad tid vid punkt 11.
  • Om korttidspermitteringen bestått av fler omfattningar (t.ex. 60%, 80% osv.) behöver arbetsgivaren fylla i ett separat arbetsgivarintyg per omfattning.
  • Om du blivit uppsagd under tiden med korttidspermittering, och får ordinarie lön under uppsägningstiden, behöver mellanskillnaden redovisas som lönetillägg av arbetsgivaren.

 

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej