Hoppa till innehåll

Hur många ersättningsdagar får jag?

Normalt är en ersättningsperiod 300 dagar. Om du har barn som är under 18 år när den 300:e dagen infaller så förlängs perioden med ytterligare 150 dagar, alltså totalt 450 dagar. Även dagar med aktivitetsstöd räknas in i ersättningsperioden. Aktivitetsstöd får du när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Ersättningen betalas ut fem dagar per vecka om du är helt arbetslös.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej