Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Hur många ersättningsdagar får jag?

Normalt är en ersättningsperiod 300 dagar. Om du har barn som är under 18 år när den 300:e dagen infaller så förlängs perioden med ytterligare 150 dagar, alltså totalt 450 dagar. Även dagar med aktivitetsstöd räknas in i ersättningsperioden. Aktivitetsstöd får du när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Ersättningen betalas ut fem dagar per vecka om du är helt arbetslös.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej