Hoppa till innehåll

Hur mycket får jag i ersättning?

Ersättningens storlek beror på:

- Antalet arbetade timmar.
- Vilken genomsnittlig inkomst du haft under de senaste tolv månaderna.
- Hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta.
- Hur många timmar per vecka du är arbetslös.

Den högsta ersättningen är 1200 kronor per dag innan skatt under de första 100 ersättningsdagarna om du har tjänat 33 000 per månad innan du blev arbetslös kan du få ut 80 % av din lön från a-kassan. Därefter sänks taket för ersättningen till 1000 kronor per dag innan skatt.  Arbetslöshetsersättningen är skattepliktig och räknas som pensionsgrundande inkomst. Gränserna för dagpenningen sätts av regeringen och kan inte påverkas av arbetslöshetskassan.

Du kan maximalt få ersättning för fem dagar per vecka, i genomsnitt 22 dagar per månad.

Hur många ersättningsdagar du har rätt till beror på hur många timmar du är arbetslös i förhållande till din genomsnittliga arbetstid per vecka, eller i vissa fall i förhållande till hur mycket du kan och vill arbeta per vecka. Hur genomsnittliga arbetstiden per vecka ska beräknas framgår av avsnitt 6. Antalet ersättningsdagar som du har rätt till framgår av en omräkningstabell som regeringen fastställer.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej