Hoppa till innehåll

Kan jag få ersättning när jag arbetar?

Timanställning/intermittent anställning

Tidrapporterna ska redovisas dag för dag. Om du har varit helt arbetslös en dag, rapporterar du detta med ett kryss i aktuell ruta under kolumnen ”Arbetslös”. Om du har arbetat ska du rapportera antal timmar i kolumnen för ”Arbete”.

 

Allt arbete ska rapporteras den dagen arbetet utförs eller lön utgår för.

 

Deltidsarbete

Om du har en fastställd anställningsform på deltid så ska du rapportera anställningens omfattning på tidrapporten, till exempel anställd på deltid 32 timmar per vecka vilket motsvarar 80 procent, så ska du endast rapportera 80 i rutan för sysselsättning, inga arbetade timmar.

 

Om anställningen börjar en måndag så ska du rapportera enbart anställningens omfattning. Om anställningen börjar mitt i en vecka eller upphör mitt i en vecka så ska endast arbetade timmar rapporteras som arbetad timmar per dag, inget i rutan för sysselsättning.

 

Observera att, semester/sjukdom/förhindrad/mertid/övertid samt extra arbete ska rapporteras  utöver anställningens omfattning på aktuell dag. Anställningens omfattning ska rapporteras varje vecka oavsett hur arbetsschemat ser ut. Till exempel arbete en vecka, ledig en vecka så ska anställningens omfattning ändå rapporteras varje vecka.

 

Heltidsarbete

Om anställningen börjar/slutar mitt i en vecka ska du rapportera 8 timmars arbete på tidrapporten från och med den dagen anställningen påbörjas/upphör. Under lördag och söndag ska du rapportera arbetslös för att ersättning ska utbetalas under de arbetslösa dagarna den veckan.

 

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej