Hoppa till innehåll

Kan jag söka arbete i ett annat EU land med ersättning från a-kassan?

Det är IAF som utfärdar det intyg som visar rätten till ersättning för en person som uppfyller villkoren för att söka arbete i en annan medlemsstat med arbetslöshetsersättning från Sverige. En arbetssökande som vill utnyttja möjligheten behöver då ansöka om detta hos IAF. Ansökningsblanketten består av olika delar som ska fyllas i av den sökande, av a-kassan och av Arbetsförmedlingen. Den sökande ska därefter skriva under ansökan och skicka den till IAF. Ansökan ska göras före avresan.

IAF bedömer om den sökande uppfyller villkoren och fattar beslut. Om ansökan beviljas utfärdas ett dokument benämnt U2, som visar rätten till ersättning när personen söker arbete i det andra landet. Om ansökan avslås fattas ett avslagsbeslut som skickas till den sökande. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätt.

När den sökande anländer till den andra medlemsstaten ska hen lämna dokumentet U2 till Arbetsförmedlingen där. Om den sökande inte har dokumentet med sig kan institutionen i den andra medlemsstaten kontakta den behöriga staten och få de upplysningar som behövs.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej