Hoppa till innehåll

När bedöms jag vara företagare i arbetslöshetsförsäkringen?

I arbetslöshetsförsäkringen är en egen företagare någon som

  • Varit personligt verksam i rörelsen och

  • Bedriver näringsverksamhet självständigt och yrkesmässigt

  • Haft väsentligt inflytande över rörelsen

Om du uppfyller de 3 kriterierna ovan så bedöms du vara företagare.

Kan jag få ersättning under tillfälligt uppehåll i eget företag?

Om du inte vidtar några åtgärder i ditt företag kan du beviljas ersättning utan att behöva avveckla din verksamhet. Möjligheten att få ersättning när inga åtgärder vidtas, trots att hela verksamheten finns kvar, kan nyttjas som oftast var femte år från det att du startar upp din verksamhet igen. Om du behöver ansöka om ersättning på nytt, och det inte gått fem år sedan du startade upp ditt företag igen, måste din verksamhet upphöra definitivt.

 

Kan jag få arbete i eget företag godkänt som extraarbete?

Företag som du har drivit vid sidan av ett heltidsarbete under minst 12 månader kan i vissa fall räknas som ett extraarbete. I så fall kan du behålla företaget och samtidigt få ersättning.

Inkomsten från företaget får inte överstiga 2 190 kronor per vecka.

 

Kan jag behålla ersättningen samtidigt som jag arbetar i ett företag på deltid?

Du kan få behålla företag som du har drivit vid sidan om ett deltidsarbete och få ersättning samtidigt om du förlorar ditt deltidsarbete. Förutsättningen är att du har varit deltidsanställd minst 17 timmar i veckan, att du har haft företaget i minst 6 månader och att du har arbetat högst 10 timmar i veckan i ditt företag.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej