När skickar jag in tidrapport/kassakort?

Beslut kan tidigast fattas en vecka från det att du blev arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Tidrapport/kassakort för en vecka måste ha inkommit innan beslut kan fattas. Tidrapport/kassakort är själva ansökan om ersättning.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej