Hoppa till innehåll

Sjuk eller vård av barn. Hur gör jag med tidrapporten?

Du anmäler till Försäkringskassan om du är sjuk/hemma med sjukt barn eller på något annat sätt inte står till arbetsmarknadens förfogande och behöver söka ersättning från Försäkringskassan. På tidrapporten fyller du i vilka dagar och i vilken omfattning du haft föräldrapenning. Dina uppgifter på tidrapporten behöver stämma överens med de uppgifter du lämnat till Försäkringskassan.

Du har inte rätt till ersättning från både Försäkringskassan och arbetslöshetskassan för samma tid. Kontrollera därför dina tidrapporter noga för att inte riskera återkrav av din ersättning.

 

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej