Sjuk eller vård av barn. Hur gör jag med tidrapporten/kassakortet?

Du anmäler till Försäkringskassan om du är sjuk/hemma med sjukt barn eller på något annat sätt inte står till arbetsmarknadens förfogande och behöver söka ersättning från Försäkringskassan. På tidrapporten/kassakortet fyller du i vilka dagar och i vilken omfattning du haft föräldrapenning. Dina uppgifter på tidrapporten/kassakortet behöver stämma överens med de uppgifter du lämnat till Försäkringskassan.

Du har inte rätt till ersättning från både Försäkringskassan och arbetslöshetskassan för samma tid. Kontrollera därför dina tidrapporter/kassakort noga för att inte riskera återkrav av din ersättning.

 

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej