Hoppa till innehåll

Vad händer om jag tackar nej till ett arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program?

Om du utan godtagbara skäl tackar nej till jobberbjudande eller ett arbetsmarknadspolitiskt program, beter dig på ett sätt som uppenbarligen orsakar att du inte blir erbjuden en anställning eller på annat sätt förlänger din arbetslöshet blir du avstängd i fem dagar. Händer detta flera gånger inom samma ersättningsperiod blir du andra gången avstängd i tio dagar och tredje gången 45 dagar. Fjärde gången förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Observera att om du tackar nej till jobbgarantin för ungdomar så förlorar du omgående din rätt till ersättning.  

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej