Vad händer om jag tar ut pension?

Du är skyldig att informera a-kassan om du har någon form av pension.
I samtliga fall minskas din ersättning. Detta sker om du har allmän pension eller tjänstepension. För dig som har tjänstepension görs ett avdrag från din ersättning. Avdrag görs med 1/260 av din ålderspension per år eller 1/22 av din pension per månad. 

Sänkt a-kassa trots återkallad pension 
Tänk på att du enligt lagen anses vara pensionär även om du skjutit upp eller återkallat själva pensionsutbetalningen. Vi sänker din ersättning per dag så snart du blivit beviljad pension.

Du kan börja ta ut pengar från ditt privata pensionssparande utan att det påverkar din ersättning.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej