Hoppa till innehåll

Jag kommer att ta ut pension före 65 års dagen. Ska jag meddela det till arbetslöshetskassan?

Tar du ut ålderspension innan du fyllt 65 år behöver du inkomma med en utträdesansökan till kassan, den hittar du i Mitt medlemskap. Efter att utträdesansökan inkommit får du ett beslut. Den månad du fyller 65 år upphör ditt medlemskap per automatik från den sista dagen månaden innan, oavsett vilket datum i månaden du fyller år.

 

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej