Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Kan jag betala min avgift via autogiro eller e-faktura?

Kassan erbjuder möjlighet att betala avgiften via autogiro. Avgiften dras då per automatik den 28:e varje månad. Infaller den 28:e en helg, dras avgiften nästkommande vardag. Skicka in blanketten autogiromedgivande.

Du kan också anmäla dig för e-faktura via din bank.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej