När skickas inbetalningskorten ut?

Inbetalningskorten skickas ut månadsvis omkring den 8:e varje månad.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej