Nyheter

Lyckas du inte signera på Mina sidor?

2020-09-01

Efter Googles senaste säkerhetsuppdatering har många medlemmar som använder webbläsaren Chrome problem med att signera tidrapporter och flöden på Mina sidor. Problemet löses genom att man justerar inställningarna för cookies på sin enhet. Så här g...

Läs mer

Tillfälligt höjd ersättning från dag 101

2020-06-08

Regeringen har beslutat att höja ersättningen för a-kassan från 760 kronor till 1 000 kronor per dag. Höjningen gäller från och med dag 101 och resten av ersättningsperioden för ersättning som avser perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021. För a...

Läs mer

Nya tillfälliga regler i a-kassan

2020-03-31

Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Riksdagen har tagit beslut om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa Corona krisens negativa effekter på den svenska ekonomin. En medlemsmånad räknas so...

Läs mer

Paus i aktivitetsrapporteringen

2020-03-20

Arbetsförmedlingen skickar meddelanden till oss på a-kassan angående aktivitetsrapporteringen. Nu har Arbetsförmedlingen beslutat att tillfälligt helt stoppa aktivitetsrapporteringen. Stoppet gäller aktivitetsrapportering från och med februari til...

Läs mer

Viktig information om Föreningsstämman!

2020-03-16

Med hänsyn till nuvarande situation gällande Corona-viruset har styrelsen för Pappers A-kassa tagit beslutet att ställa in alla fysiska sammankomster fram till den 30 juni 2020. Detta innebär att stämman den 21 april 2020 kommer att ske i digital...

Läs mer

A-kassans föreningsstämma

2020-02-13

Ordinarie föreningsstämma hålls enligt § 8 stadgarna, den 21 april 2020 klockan 09.30 digitalt. Anmäler er gör ni här senast 31 mars 2020, även fast mötet sker digitalt.Dagordning är enligt stadgarna. Med vänlig hälsning Pappersindustriarbetarnas...

Läs mer

Förändrade regler gällande semesterersättning!

2020-01-13

På grund av ny rättspraxis i arbetslöshetsförsäkringen så är det numera möjligt för arbetssökande att räkna med semesterersättningen från tidigare anställning när man ansöker om arbetslöshetsersättning. Detta innebär att vi numera räknar med all s...

Läs mer

Förändrade utbetalningsdagar under jul och nyår!

2019-12-02

Under jul och nyår är det fler helgdagar än vanligt. Det innebär att datumen för utbetalning av ersättning inte alltid sker på torsdagar som i vanliga fall. Det gör att det även blir ändring på datumen för senaste dagen du kan tidrapportera. För a...

Läs mer

Nya telefontider från och med den 18 november!

2019-11-15

Våra nya telefontider är följande: Måndag 09.30-11.30 Tisdag 13.00-15.00 Onsdag 09.30-11.30 Torsdag 13.00-15.00 Fredag 09.30-11.30

Läs mer

Val av ombud till Pappers a-kassas föreningsstämma

2019-09-26

Under oktober månad kommer val av ombud till a-kassans föreningsstämma att hållas. Totalt ska 8 ombud väljas och 2 suppleanter till varje ombud. Samtliga väljs på två år, därutöver kommer en suppleant väljas på ett år genom ett fyllnadsval genom....

Läs mer

Sen månadsavisering maj 2019

2019-05-13

Störningarna gällande månadsaviseringen för maj 2019 är nu åtgärdat och avierna bör komma er tillhanda i slutet av denna vecka.

Läs mer

A-kassans föreningsstämma 2019

2019-03-27

Ordinarie föreningsstämma hålls enligt § 8 stadgarna den 22 maj 2019 kl.11.00 i Bålsta, Aronsborg. Bussar avgår från Stockholmscentral cityterminalen kl.10.00 och från Arlanda, terminal 4, kl.10.00. Återresa med buss från Aronsborg till Stockholms...

Läs mer

A-KASSAN HÖJER MEDLEMSAVGIFTEN DEN 1 APRIL 2019

2019-02-28

Kassan har under flera år tagit av det egna kapitalet för att inte behöva höja medlemsavgiften. Den enkla förklaringen till avgiftshöjningen är att vi inte kan ta av det egna kapitalet längre. Därför är en höjning av medlemsavgiften nödvändig. Avg...

Läs mer

Månadsuppgifter

2018-11-19

Från och med den 1 januari 2019 kommer en ny lagändring träda ikraft gällande redovisning av kontrolluppgifter. Enligt dagens regler ska kontrolluppgifter lämnas en gång per år för ersättningar och förmåner som ingår i inkomstslaget tjänst. Riksda...

Läs mer

Vi skyddar dina personuppgifter

2018-05-25

Det finns många anledningar till att vara medlem i a-kassan, men framför allt handlar det om trygghet. För att inte stå utan ekonomisk trygghet om du blir av med ditt jobb bör du försäkra din lön. Det gör du när du går med i vår a-kassa.

Läs mer

Nya regler från den 2 juli 2018

2018-05-18

Karensvillkoret Det sänks från sju till sex dagar för tid från och med den 2 juli 2018. Pensioner Riksdagen har beslutat att avdrag från ersättningen på grund av pension bara ska göras när man tar ut pension. Ersättningen per dag ska inte heller s...

Läs mer

Nytt utbetalningsdatum vecka 18 och 19!

2018-04-27

Under vecka 18 i år infaller den 1 maj på en tisdag. Under vecka 19 är det Kristi himmelsfärdsdag torsdag den 10 maj. Det innebär att utbetalning av ersättning tillfälligt ändras under dessa veckor. Utbetalningsdagar vecka 18 och 19 2018 Under vec...

Läs mer

Nya regler från den 2:a Juli 2018

2018-04-16

Den 2 juli 2018 införs det nya regler i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med de nya reglerna är att försäkringen ska bli tydligare och enklare. Förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet ska räknas som arbete. Tid med sådant uppdrag...

Läs mer

Nu blir det enklare att betala medlemsavgiften

2018-04-10

Från och med den 1 april 2018 börjar Pappers a-kassa avisera medlemsavgiften månadsvis. Det innebär att du hädanefter kommer ha ett och samma ocr-nummer som används vid betalningen. Nytt är också att en inbetald avgift placeras på den äldsta obeta...

Läs mer

2018

2018-04-03

Läs mer

Föreningsstämma 16 maj 2018

2018-04-03

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa håller ordinarie föreningsstämma onsdagen den 16 maj 2018, kl. 11.00, Svea Konferens, Holländargatan 10 vid Hötorget i Stockholm för att behandla enligt stadgarna föreskrivna ärenden. Ombuden erhåller p...

Läs mer

Välkommen till nya Mina sidor!

2017-11-21

Välkommen till nya Mina sidor! Nu kan vi hälsa alla våra medlemmar välkomna till nya Mina sidor - en uppgraderad version av vår tidigare e-tjänst. Med nya Mina sidor får du som användare större kontroll och överblick över ditt ärende. I den nya ve...

Läs mer

Nya Mina sidor

2017-11-15

Inom kort uppgraderas tjänsten Mina sidor. Från den 21 november kommer du bland annat att kunna tidrapportera en gång per vecka istället för varannan. Flera nyheter i Mina sidor För att det ska bli enklare för dig att söka a-kassa kommer du att ku...

Läs mer

Hur man gör en tidrapport

2017-11-15

I denna video kan ni se hur man rapporterar en tidrapport:

Läs mer

Problem med signering på Mina sidor

2017-10-20

Om du har operativsystemet IOS 11 i din iPhone eller iPad kan du få problem med Mina sidor att logga in och signera med ditt Mobila BankID.Om du laddar ner applikationen Chrome kan du logga in och signera utan problem. Ett annat alternativ är att...

Läs mer

Val av ombud till Pappers a-kassas föreningsstämma

2017-10-10

Under oktober månad kommer val av ombud till a-kassans föreningsstämma att hållas. Totalt ska 8 ombud väljas och 2 suppleanter till varje ombud. Samtliga väljs på två år. Mandatperioden börjar den 1 januari 2018. Valet sker vid ett sammanträde öpp...

Läs mer

Den 15 maj 2017 kom en ny regel för dig som arbetar deltid

2017-05-15

Regeringen har beslutat om en ny förordning som gör det möjligt att få ersättning jämsides med deltidsarbete i 60 veckor, istället för de 75 dagar som gäller idag. De nya reglerna trädde ikraft måndagen den 15 maj 2017. Övergångsregler:Tid före 15...

Läs mer

Föreningsstämma 2017

2017-03-01

PAPPERSINDUSTRIARBETARNA ARBETSLÖSHETSKASSA håller ordinarie föreningsstämma onsdagen den 17 maj 2017, kl. 11.00, Rönneberga Kursgård på Lidingö för att behandla enligt stadgarna föreskrivna ärenden. Ombuden erhåller personlig kallelse. Styrelsen

Läs mer