Arbetslöshetsförsäkringen

 

Arbetslöshetsförsäkringen är genom lag lika för alla a-kassor. Gäller anställda såväl som företagare. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar.

Den ena delen är en inkomstrelaterad försäkring där det högsta ersättningstaket är
1 200 kr per dag de första 100 dagarna i ersättningsperioden, därefter sänks ersättningen till max 1 000 kr per dag. Detta under förutsättning att månadslönen varit minst 33 000 kr per månad och att den sökande varit arbetsför. Ersättning från den här försäkringen betalas ut till personer som varit medlemmar i en a-kassa minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor. 

Den andra delen är en grundförsäkring där det högsta ersättningstaket är 510 kr per dag. Här behöver du inte ha varit medlem i 12 månader utan ersättning kan betalas ut under förutsättning att ett arbetsvillkor uppfyllts. 

Arbetslöshetsförsäkringen regleras i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Bestämmelser gällande bland annat inträde i och utträde ur en a-kassa regleras i Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. 

Sveriges A-kassor ger ut en informationsskrift om arbetslöshetsförsäkringen som du kan hämta här!