Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Arbetslös

Här finns information för dig som söker ersättning 

Worker

Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen

För att kunna få ersättning måste du vara inskriven hos arbetsförmedlingen. Det är därför viktigt att du skriver in dig hos arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag

 

Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen

Penna Papper

Ansök om ersättning

Nästa steg är att fylla i en ansökan om ersättning i Mina sidor. När din ansökan är inskickad får du en att göra-lista på vilka handlingar som du behöver skicka in för att vi ska kunna ta ett beslut om din ersättning.

Läs mer om vilka handlingar som behövs om man varit anställd, företagare eller inte arbetat det senaste året.

Notes

Rapportera tid och aktiviteter

Varje vecka fyller du i en tid-rapport i Mina sidor senast måndag kväll för att få ersättningen för föregående vecka utbetald på torsdagen. 

För att vi ska kunna fatta beslut behöver vi minst en tidrapport, så vänta inte med att skicka in den första.

Beslut

Vi handlägger och skickar beslut

Vi handlägger ärendet så snart vi kan och snabbast går det om ärendet är komplett från början.

Läs mer om vilka handlingar som behövs om du varit anställd, företagare eller inte arbetat det senaste året. Om du är osäker på något kan du ringa oss eller skicka in ett meddelande via mina sidor.

Pengar (1)

Utbetalning

Det är viktigt att du har ett konto anmält till Swedbanks kontoregister för att få utbetalt direkt till ditt bankkontot. Det gäller även om du har konto i annan bank. Swedbank samordnar endast utbetalningen av a-kassa.

 

Till Swedbanks Kontoregister

Vanliga frågor om arbetslöshetsersättning

Din första arbetslösa dag är det viktigt att du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Detta gör du enklast genom att skriva in dig på Arbetsförmedlingens webbplats

Du får ingen ersättning för de två första dagarna, de är så kallade karensdagar. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod du påbörjar. Karensdagarna räknas inte av från de 300 ersättningsdagarna.
Detta är lagstyrt och gäller alla som får en ny ersättningsperiod.

Normalt är en ersättningsperiod 300 dagar. Om du har barn som är under 18 år när den 300:e dagen infaller så förlängs perioden med ytterligare 150 dagar, alltså totalt 450 dagar. Även dagar med aktivitetsstöd räknas in i ersättningsperioden. Aktivitetsstöd får du när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Ersättningen betalas ut fem dagar per vecka om du är helt arbetslös.

I denna video ser du hur man skickar in en tidrapport via Mina sidor:

 

I första hand ska du alltid skicka in arbetsgivarintyg till a-kassan. Om ett arbetsgivarintyg bara kan skaffas med stora svårigheter, får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt.

Om du har svårt att få arbetsgivarintyg från din tidigare arbetsgivare, kontakta a-kassan så informerar vi dig om vilka handlingar du istället kan behöva skicka in.

Timanställning/intermittent anställning

Tidrapporterna ska redovisas dag för dag. Om du har varit helt arbetslös en dag, rapporterar du detta med ett kryss i aktuell ruta under kolumnen ”Arbetslös”. Om du har arbetat ska du rapportera antal timmar i kolumnen för ”Arbete”.

 

Allt arbete ska rapporteras den dagen arbetet utförs eller lön utgår för.

 

Deltidsarbete

Om du har en fastställd anställningsform på deltid så ska du rapportera anställningens omfattning på tidrapporten, till exempel anställd på deltid 32 timmar per vecka vilket motsvarar 80 procent, så ska du endast rapportera 80 i rutan för sysselsättning, inga arbetade timmar.

 

Om anställningen börjar en måndag så ska du rapportera enbart anställningens omfattning. Om anställningen börjar mitt i en vecka eller upphör mitt i en vecka så ska endast arbetade timmar rapporteras som arbetad timmar per dag, inget i rutan för sysselsättning.

 

Observera att, semester/sjukdom/förhindrad/mertid/övertid samt extra arbete ska rapporteras  utöver anställningens omfattning på aktuell dag. Anställningens omfattning ska rapporteras varje vecka oavsett hur arbetsschemat ser ut. Till exempel arbete en vecka, ledig en vecka så ska anställningens omfattning ändå rapporteras varje vecka.

 

Heltidsarbete

Om anställningen börjar/slutar mitt i en vecka ska du rapportera 8 timmars arbete på tidrapporten från och med den dagen anställningen påbörjas/upphör. Under lördag och söndag ska du rapportera arbetslös för att ersättning ska utbetalas under de arbetslösa dagarna den veckan.