Jag har inte fått mitt arbetsgivarintyg, kan jag skicka in några andra handlingar i stället?

I första hand ska du alltid skicka in arbetsgivarintyg till a-kassan. Om ett arbetsgivarintyg bara kan skaffas med stora svårigheter, får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt.

Om du har svårt att få arbetsgivarintyg från din tidigare arbetsgivare, kontakta a-kassan så informerar vi dig om vilka handlingar du istället kan behöva skicka in.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej

Måste jag ta vilket arbete som helst?

När du är arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ersättning från a-kassan. Skulle det finnas något som hindrar dig från att ta arbete ska hindret undanröjas så snart det går. Det innebär att du inte har rätt att kräva att få ett arbete inom ett visst yrkesområde. Du har heller inte rätt att begränsa ditt sökområde geografiskt.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej

Vad händer om jag tackar nej till ett arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program?

Om du utan godtagbara skäl tackar nej till jobberbjudande eller ett arbetsmarknadspolitiskt program, beter dig på ett sätt som uppenbarligen orsakar att du inte blir erbjuden en anställning eller på annat sätt förlänger din arbetslöshet blir du avstängd i fem dagar. Händer detta flera gånger inom samma ersättningsperiod blir du andra gången avstängd i tio dagar och tredje gången 45 dagar. Fjärde gången förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej

Hur mycket får jag i ersättning?

Ersättningens storlek beror på:

- Antalet arbetade timmar.
- Vilken genomsnittlig inkomst du haft under de senaste tolv månaderna.
- Hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta.
- Hur många timmar per vecka du är arbetslös.

Den högsta ersättningen är 910 kronor per dag innan skatt under de första 100 ersättningsdagarna om du har tjänat 25 025 per månad innan du blev arbetslös kan du få ut 80 % av din lön från a-kassan. Därefter sänks taket för ersättningen till 760 kronor per dag innan skatt.  Arbetslöshetsersättningen är skattepliktig och räknas som pensionsgrundande inkomst. Gränserna för dagpenningen sätts av regeringen och kan inte påverkas av arbetslöshetskassan.

Du kan maximalt få ersättning för fem dagar per vecka, i genomsnitt 22 dagar per månad.

Hur många ersättningsdagar du har rätt till beror på hur många timmar du är arbetslös i förhållande till din genomsnittliga arbetstid per vecka, eller i vissa fall i förhållande till hur mycket du kan och vill arbeta per vecka. Hur genomsnittliga arbetstiden per vecka ska beräknas framgår av avsnitt 6. Antalet ersättningsdagar som du har rätt till framgår av en omräkningstabell som regeringen fastställer.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Ladda fler