Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Medlemskap

För att bli medlem i Pappers a-kassa behöver du arbeta eller haft din senaste anställning inom Pappers verksamhetsområde. 
Inträde ansöker du med hjälp av mobilt BankID eller e-legitimation, om du inte har detta behöver du kontakta oss så hjälper vi dig.

På knappen under kan du fylla i en elektronisk inträdesansökan

 

Inträde

För närvarande är avgiften 170 kronor per månad, oavsett inkomst.

Inbetalningskorten skickas ut månadsvis runt den 8:e varje månad.

Logga in på Mitt medlemskap så kan du se ditt ocr-nummer på fliken Betalningar, alternativt uppge ditt personnummer i meddelandefältet, när du betalar avgiften.

Kassan erbjuder möjlighet att betala avgiften via autogiro. Avgiften dras då per automatik den 28:e varje månad. Infaller den 28:e en helg, dras avgiften nästkommande vardag. När du vill anmäla att du önskar autogiro kan du registrera det via Mitt medlemskap. Du går till www.pappersakassa.se väljer Logga in och Mitt medlemskap. Du kan också skicka in blanketten autogiromedgivande

Du kan även anmäla dig för autogiro och e-faktura via din internetbank.

Du får två påminnelser om du har en obetald avgift. Har du tre obetalda avgifter upphör ditt medlemskap på grund av bristande betalning. Finns inget medlemskap påverkas ersättningsnivån både gällande arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Möjlighet att begära omprövning finns och framgår av beslutsbrevet.

Tar du ut ålderspension innan du fyllt 65 år behöver du inkomma med en utträdesansökan till kassan, den hittar du i Mitt medlemskap. Efter att utträdesansökan inkommit får du ett beslut. Den månad du fyller 65 år upphör ditt medlemskap per automatik från den sista dagen månaden innan, oavsett vilket datum i månaden du fyller år.

 

Ta kontakt med den a-kassa du ska byta till och skicka en ansökan om medlemskap till den nya a-kassan. Samtidigt ska du avsluta ditt medlemskap hos oss. Detta gör du enklast i Mitt medlemskap. Det är viktigt att du inte får ett uppehåll i ditt medlemskap.