Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Förslag om ny arbetslöshetsförsäkring

Regeringen har vid en pressträff tidigare i dag presenterat sitt förslag om att införa en ny arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster. Enligt förslaget ska det nya regelverket träda i kraft den 1 oktober 2025.

I regeringens förslag framkommer det bland annat att taket i ersättningen höjs till 80 procent av 34 000 kronor per månad. Efter 100 dagar minskar ersättningen med tio procentenheter och efter 200 dagar minskar den med fem procentenheter ytterligare.

Enligt förslaget kommer ersättningsperiodens längd och den ersättning man får per dag baseras på medlemstid, hur många månader i kvalifikationstiden ersättningstagaren kommer upp i en viss inkomst samt vilken lön man har haft.

Vad händer härnäst?

Nu ska lagrådet granska lagrådsremissen. Därefter kommer regeringen senare under 2024 att återkomma med en proposition till riksdagen.

Du kan läsa mer om förslaget på regeringens webbplats:

 

https://regeringen.se/regeringens-politik/inkomstbaserad-a-kassa/fragor-och-svar-om-en-inkomstbaserad-arbetsloshetsforsakring/

https://regeringen.se/regeringens-politik/inkomstbaserad-a-kassa/