Hoppa till innehåll

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet  

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet är bakomliggande organisation till Pappers a-kassa. Förbundet bildade 1954 en arbetslöshetskassa, som skulle verka för att ge understöd för arbetslösa medlemmar inom massa- och pappersindustrin. 

På förbundets hemsida finns bl.a. följande att läsa:
Svenska Pappersindustriarbetare förbundet är vårt officiella namn, men eftersom det är långt och besvärligt att säga kallar vi oss kort och gott för Pappers. Pappers organiserar alla arbetare inom massa- och pappersindustrin. 

Förbundet bildades 1920 av arbetarna i den svenska pappers- och massaindustrin i Sverige. Medlemmarna är organiserade i 54 lokala avdelningar, från Nymölla i Söder till Kalix i norr. Flera olika yrkesgrupper är medlemmar i förbundet; snickare, målare, elektriker, verkstadsarbetare, processoperatörer, lokalvårdare m.fl. Gemensamt för alla är, att de har en anställning inom massa- och pappersindustrin.

Läs mer på www.pappers.se