Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Villkor för medlemskap

Pappers a-kassa är kassan för dig som arbetar eller att haft din senaste anställningen inom massa- och pappersindustrin. Även arbete inom Pappers verksamhetsområde som helt eller delvis finansierats med statliga medel är inträdesgrundande. 
Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig. Medlemskap kan inte beviljas den som fyllt 66 år.

Sök inträde här

Du ansöker om medlemskap genom att klicka på Bli medlem med BankID nedan.

Du kan få inträde från den månad du söker inträde, dock tidigast från det att din anställning inom vårt verksamhetsområde påbörjas. Du kan även beviljas ett inträde om det är så att din sista anställning var inom vårt verksamhetsområde. Du kan även vända dig till avdelningsexpeditionen på din arbetsplats för att få en inträdesblankett.

Om du har BankID eller Mobilt BankID kan du signera och skicka in ansökan elektroniskt. Har du inte BankID eller Mobilt BankID skickar du in blanketten med posten.
 

Bli medlem med BankID

Byte till Pappers a-kassa

För att få inkomstrelaterad ersättning måste du varit medlem i 12 månader samt uppfylla ett arbetsvillkor. Om du byter a-kassa får du tillgodoräkna dig din tidigare medlemstid. Det är då viktigt att du ansöker om medlemskap i samma månad som du begär utträde från din tidigare a-kassa, för att få ett få en sammanhängande medlemstid.