Hoppa till innehåll

Personuppgifter

Vi på Pappers a-kassa värnar om våra medlemmars integritet och att du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt. 

Pappers a-kassa är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du har en rätt till information när vi samlar in uppgifter in dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att a-kassan ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut arbetslöshetsersättning. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål. Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning. 

 

Personuppgiftsansvarig: Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa, Box 1127, 111 81 Stockholm. 

Dataskyddsombud: Jerker Eliasson, [email protected] telefonnummer 073-220 23 11.

 

För mer information vänligen kontakta oss eller läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten