Hoppa till innehåll

Hur rapporterar jag avvikelser på min tidrapport

Här kan du läsa mer om hur du fyller i din tidrapport vid olika tillfällen. Tänk på att alltid vara noga med uppgifterna du lämnar på din tidrapport. Felaktiga uppgifter kan leda till återkrav av utbetald ersättning och i värsta fall till avstängning alternativt uteslutning ur kassan och polisanmälan.

Sjuk

Om du är sjuk ska du fylla i hur stor del av dagen du varit sjuk. Om du har en anställning med sysselsättningsgrad/procent ska du alltid fylla i procentsatsen i rutan med sysselsättningsgrad. Du ska då både fylla i sjuk och sysselsättningsgrad.

Föräldrapenning

Om du har föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, graviditets- eller havandeskapspenning ska du alltid under respektive dag fylla i hur stor del av dagen du får ersättning från Försäkringskassan. Om du har en anställning med sysselsättningsgrad/procent ska du alltid fylla i procentsatsen i rutan med sysselsättningsgrad. Du ska då både fylla i föräldrapenning/tillfällig föräldrapenning/graviditets- eller havandeskapspenning och sysselsättningsgrad.

Semester/ledighet

Kryssa i rutan med semester på tidrapporten/kassakortet. En semesterdag är alltid en hel dag. Om du arbetar deltid måste du alltid fylla hela semesterdagar. Om du inte har en anställning ska du kryssa i rutan förhindrad om du till exempel skulle vilja vara ledig, resa bort eller utan någon annan orsak inte står till arbetsmarknadens förfogande. 

Anställning med sysselsättningsgrad i procent

Har du en anställning med sysselsättningsgrad i procent av heltid, ska du alltid fylla procenten i rutan med sysselsättningsgrad. Det du gör utöver detta fyller du i under respektive dag exempelvis arbete utöver din anställning i procent, sjukdom, föräldraledighet eller semester.

Godkänt extraarbete

Om du fått ett tidigare extraarbete eller företag godkänt som ett extraarbete, ska du inte fylla i detta arbete på tidrapporten/kassakortet. Om extraarbetet utökas faller tidigare beslut och du måste ta upp alla timmar på tidrapporten/kassakortet. Ta då kontakt med a-kassan.

Deltidsföretag

Har du fått ett deltidsföretag godkänt ska du fylla i tidrapporten/kassakortet med de timmar per vecka som uppges i beslutet.

Sovande jour

De timmar du har sovande jour ska fyllas i på tidrapporten/kassakortet, även om du har en lägre ersättning för dessa timmar.