Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Godkänt extraarbete

Från den 13 april 2020 är beloppet för godkänt extraarbete 3 060 kronor per vecka. 

Ett extraarbete som anställd eller ett företag som utförts vid sidan om ett heltidsarbete i minst tolv månader kan i vissa fall godkännas som ett extraarbete. Extraarbetet får inte vara ett hinder att anta ett heltidsarbete och den får inte utökas under arbetslöshet. Ett godkänt extraarbete påverkar inte ersättningen från a-kassan, om inkomst från extraarbetet vid arbetslöshet inte överstiger 3 060 kronor per vecka.

Om inkomsten från extraarbetet överstiger 3 060 kronor per vecka, ska det överstigande beloppet dras från den ersättning som betalas ut per vecka.

Även verksamhet i jord- och skogsbruk kan vara ett extraarbete.