Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Deltidsbrandman

En tjänst som deltidsbrandman är i normalfallet indelad i jourtid, utryckningar, övningar och materielvård. Beredskapstid eller övningar behöver du inte fylla i på dina tidrapporter. Utryckningar och materialvård ska dock redovisas som arbetade timmar på tidrapporten. Arbetsgivarintyg begärs in för endast materialvård och utryckningarna. Kassan har skyldighet att utreda om tjänsten som deltidsbrandman kan godkännas som extraarbete.

Mer information finns under godkänt extraarbete.

Det är endast tid med materielvård som kan ingå i bedömningen om tjänsten som deltidsbrandman kan godkännas som extraarbete. Utryckningar ingår inte i extraarbetet och måste rapporteras på tidrapporten som arbete. Om extraarbetet utökas under arbetslösheten, upphör den att vara ett godkänt extraarbete. Det betyder att samtliga arbetade timmar ska rapporteras på tidrapporten. Observera att för dig som redan har en tjänst som deltidsbrandman beviljad som extraarbete före den 31 maj 2021 så kan äldre regler gälla.

För att en deltidsanställd brandman ska kunna anses stå till arbetsmarknadens förfogande, krävs intyg från brandchefen där det styrks att brandmannen har löfte om att omedelbart befrias från sin tjänstgöringsskyldighet om hen skulle erbjudas ett arbete som inte kan förenas med deltidstjänsten som brandman.