Godkänt extraarbete

Från den 7 september 2015 höjdes beloppet för godkänt extraarbete från 1 920 kronor till 2 190 kronor per vecka. Det högre beloppet gäller för dig som får din bisyssla godkänd efter den 6 september 2015.

Ett extraarbete som anställd eller ett företag som utförts vid sidan om ett heltidsarbete i minst tolv månader kan i vissa fall godkännas som ett extraarbete. Extraarbetet får inte vara ett hinder att anta ett heltidsarbete och den får inte utökas under arbetslöshet. Ett godkänt extraarbete påverkar inte ersättningen från a-kassan, om inkomst från extraarbetet vid arbetslöshet inte överstiger 2 190 kronor per vecka. 
Om inkomsten från extraarbetet överstiger 2 190 kronor per vecka, ska det överstigande beloppet dras från den ersättning som betalas ut per vecka.
Även verksamhet i jord- och skogsbruk kan vara ett extraarbete.