Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Uppdragstagare

Arbetar du som uppdragstagare, konsult eller frilansare tittar vi på hur självständigt uppdraget är gentemot uppdragsgivaren. Om ditt uppdrag är självständigt jämställs du med företagare och din rätt till ersättning är begränsad. Om vi bedömer att ditt uppdrag är osjälvständigt jämställs du med en anställd.

Omständigheter som avgör 

Det är flera saker som påverkar om du kan bedömas vara uppdragstagare. Här får du de vanligaste.

  • Hur många uppdragsgivare du har.
  • Om ditt uppdrag är tillfälligt.
  • Om du kan överlåta arbetet helt eller delvis till någon annan.
  • Om du kan utföra arbete åt någon annan samtidigt som du har uppdraget.
  • Om du kan bestämma arbetsplats och arbetstid själv.
  • Om du själv står för utgifterna vid arbetets utförande.
  • Om du använder egna redskap och maskiner.
  • Om du har fått personligt tillstånd av någon myndighet eller registrerat egen firma för att kunna utföra uppdraget.

Enskilda bedömningar

Varje enskilt fall bedöms alltid separat. När vi ser på om du kan betraktas som självständig eller osjälvständig uppdragstagare tittar vi på alla omständigheter som gäller din situation.

Egenanställningsföretag

Det finns uppdragsgivare som bara vill anlita uppdragstagare som har F-skatt. Därför förekommer det att frilansare med A-skatt som utför tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare ansluter sig till ett egenanställningsföretag.

Egenanställningsföretaget fakturerar åt uppdragstagaren

Egenanställningsföretaget har F-skatt och fakturerar uppdragsgivarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten som lön till uppdragstagaren. Detta kallas för att man är egenanställd. Om du anlitar ett egenanställningsföretag för att fakturera dina uppdragsgivare påverkar det inte vår bedömning av om du ska ses som anställd eller företagare. Det som avgör är din självständighet gentemot uppdragsgivaren.