Hoppa till innehåll

Sjuk- eller föräldrapenning

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du är sjuk, har sjukpenning eller är utförsäkrad från Försäkringskassan. Här hittar du även information om hur du fyller i din tidrapport/kassakort och vad som gäller om du inte kan återgå till din arbetsplats på grund av sjukdom.

Om du är sjuk och får ersättning från din arbetsgivare eller från Försäkringskassan, ska du fylla i detta på din tidrapport/kassakort. Detsamma gäller om ditt barn är sjukt, du har föräldrapenning eller annan ersättning från Försäkringskassan. Fyll i hur stor del av dagen du varit sjuk/föräldraledig och fyll i detta under respektive dag.

Uppgifter från Försäkringskassan samkörs med uppgifter från a-kassan och det är viktigt att du ser till att lämna samma uppgifter både till Försäkringskassan och till a-kassan. Om du får ut ersättning från fler håll samtidigt riskerar du att behöva betala tillbaka den ersättning du fått ut felaktigt.

Om du inte kan återgå till ditt arbete på grund av hälsoskäl

Skulle du av hälsoskäl inte kunna gå tillbaka till ditt arbete har du rätt till stöd från Arbetsförmedlingen för att söka annat arbete. Om du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan du ha rätt till ersättning även om du har din anställning kvar. Det är din arbetsgivare som avgör om du har rätt till tjänstledighet på grund av hälsoskäl.

Försäkringskassans beslut om din arbetsförmåga kommer att ligga till grund för a-kassans bedömning när du ansöker om ersättning. Kom ihåg att skicka in en kopia av Försäkringskassans beslut till a-kassan.

Om du är tjänstledig från ditt arbete av hälsoskäl har du rätt till arbetslöshetsersättning om du uppfyller följande fem villkor.
1. Du får ingen lön från din arbetsgivare.
2. Försäkringskassan bedömer att du inte kan återgå till något arbete hos din arbetsgivare.
3. Försäkringskassan bedömer att det på arbetsmarknaden i övrigt finns arbeten som du klarar att utföra.
4. Din arbetsgivare har vidtagit de rehabiliteringsåtgärder som varit möjliga.
5. Du uppfyller arbetslöshetsförsäkringens krav (att du är arbetslös och att du arbetat tillräckligt mycket).