Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Ersättning vid studier

Grundregeln är att man inte kan få ersättning från a-kassan när man studerar. Men det finns tre undantag från grundregeln:

1. Studier på deltid kan beviljas under högst 20 veckor per ersättningsperiod under följande förutsättningar:

  • studierna får vara max 50 procent av heltid.
  • tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna,
  • studierna får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete,
  • att du inte får eller har fått någon form av studiestöd för studierna du vill kombinera med ersättning. 


Observera att blanketten ansökan om att få studera med bibehållen ersättning från a-kassan  måste ha inkommit till kassan innan du påbörjar dina studier. 
Du riskerar annars att betraktas som studerande och kan i och med det mista hela din ersättningsrätt. Om din ansökan om att få studera med bibehållen ersättning från a-kassan beviljas, får du ett skriftligt beslut på detta. I beslutet uppges vilka studier som beviljats och i vilken omfattning samt under vilken tid du får studera.

2. Utbildning eller aktivitet kan beviljas under högst 15 ersättningsdagar per ersättningsperiod:

  • Om du deltar i en utbildning eller aktivitet på hel- eller deltid för att få en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller för att underlätta för dig att få ett nytt arbete.
  • Det kan till exempel gälla en utbildning eller aktivitet hos Trygghetsrådet, ska motsvara en orienteringskurs, arbetspraktik eller liknande aktivitet.

3. Heltidsstudier kan beviljas under högst 20 veckor per ersättningsperiod:

  • Om du har studerat på heltid jämsides med heltidsarbete i minst 15 veckor och därefter blir arbetslös från heltidsarbetet.

Studiestöd

För att ersättning ska kunna beviljas får studierna inte finansieras med någon form av studiestöd. Med studiestöd avses både studielån och studiebidrag. Om du har blivit beviljad studiestöd för dina studier på deltid kan arbetslöshetsersättning inte beviljas samtidigt som du studerar. Det gäller även om du avsäger dig studiestödet. Men det finns ett undantag och det är om du har arbetat jämsides med deltidsstudierna i minst 15 veckor innan du blev arbetslös. Då kan du ha rätt till ersättning, även om du får eller har fått studiestöd.

Återbetalning

Om din ansökan om deltidsstudier kommer in till kassan efter det att du börjat studera, kan du bli tvungen att betala tillbaka den ersättning du fått ut. 

Ersättning under ferietid

Det går inte att få ersättning under ett ferieuppehåll i studier. Det går inte heller att få ersättning om du har för avsikt att fortsätta dina studier. Om du har studerat kan du få arbetslöshetsersättning när du avslutat eller avbrutit dina studier. 

Ytterligare period med studier

Om du har fått ett beslut på att du får studera med bibehållen arbetslöshetsersättning, får du endast studera under den tid som är angiven på beslutet. Om du vill studera ytterligare, måste du fylla i en ny ansökan om att få studera på deltid.

Avslutade eller avbrutna studier

När dina studier är avslutade eller om du avbryter studierna så behöver du intyga det på blanketten Intyg om studier samt skicka in intyg från utbildningsanordnaren där datum för när studierna avslutades eller avbrottsdatum framgår.

Hoppa över studieperiod

Kassan kan hoppa över tid du har studerat på heltid, efter att de är avlutade, när vi beräknar din ersättning. Detta gäller även heltidsstudier utomlands. Endast heltidsstudier är överhoppningsbara och de måste ha avslutats efter fyllda 25 år eller har eller ha föregått av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader.

Orienteringskurser och omställningsaktiviteter

Du kan få ersättning när du deltar i en kortare kurs eller annan aktivitet som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller att underlätta omställningen från ett arbete till ett annat.

Kursen eller aktiviteten kan vara på heltid eller deltid. Du kan få 15 ersättningsdagar per ersättningsperiod för tid du deltar i sådan kurs/aktivitet.