Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Regler, sanktioner och instansordning

Här kan du läsa mer om hur försäkringen fungerar, om du vill begära omprövning eller om du vill överklaga ett beslut. Du kan också läsa mer om olika sanktioner och återbetalning av ersättning samt hitta lagtexten i sin helhet. 

Omprövning

Om du vill begära omprövning av ett beslut, måste du skriva till kassan och begära detta. Skrivelsen måste inkomma till kassan inom två månader, från den dag du tagit emot beslutet. Förklara vilket beslut du är missnöjd med och varför. Skriv under ditt brev och skicka detta med post till oss.

Om du är missnöjd även med omprövningsbeslutet, kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten. Det kostar inget att överklaga ett ärende.