Hoppa till innehåll

Godkänt extraarbete

Från den 7 september 2015 är beloppet för godkänt extraarbete 2 190 kronor per vecka. 

Ett extraarbete som anställd eller ett företag som utförts vid sidan om ett heltidsarbete i minst tolv månader kan i vissa fall godkännas som ett extraarbete. Extraarbetet får inte vara ett hinder att anta ett heltidsarbete och den får inte utökas under arbetslöshet. Ett godkänt extraarbete påverkar inte ersättningen från a-kassan, om inkomst från extraarbetet vid arbetslöshet inte överstiger 2 190 kronor per vecka. 
Om inkomsten från extraarbetet överstiger 2 190 kronor per vecka, ska det överstigande beloppet dras från den ersättning som betalas ut per vecka.
Även verksamhet i jord- och skogsbruk kan vara ett extraarbete.

Under perioden 13 april 2020 till och med 3 januari 2021 gäller tillfälliga regler och då är beloppet för godkänt extraarbete 3 060 kronor per vecka.